درباره ما
شركت كان‌ آذين از سال 1370 با هدف ارائه خدمات مهندسي و مشاوره در امور زمين‌شناسي و اكتشافات مواد معدني، مطالعات فني و اقتصادي پروژه‌هاي صنعتي و معدني، طراحي معدن، تكنولوژي و تجهيزات صنايع معدني و فلزات اساسي و نظارت بر اجراي پروژه‌هاي صنعتي فعاليت خود را آغاز نموده است. 
بیشتر
گواهینامه ها