ارتباط با ما

مشخصات حقوقي شركت كان‌آذين (سهامي خاص) به شرح ذيل است:

تاريخ تأسيس: 1370/3/19

شماره ثبت: 83989

كد اقتصادی: 4795-3196-4111

آدرس: تهران - خيابان دكتر شريعتي ـ ابتداي خيابان سميه ـ جنب ساختمان كميته امداد ـ پلاك 22

تلفن: 7-77647121 فاكس: 77633429

آدرس سايت: www.kanazin.com

آدرس پست الكترونيكي: kan_azin@kanazin.com

kan_azin@yahoo.com

تاریخچه و تماس با ما


موضوع:
نام و نام خانوادگی/شرکت:
شماره تماس:
ایمیل:  
متن سوال: