پروژه های جاری
زمان انتشار: 1399/04/18
انجام عملیات اکتشاف عمومی محدوده‌های سنگ آهن گودغول و کوه غدیر 
سر تیتر:
انجام عملیات اکتشاف عمومی محدوده‌های سنگ آهن گودغول و کوه غدیر
متن کامل:

 
Print
بازگشت