درباره ما

شركت كان‌‌آذين از سال 1370 با هدف ارائه خدمات مهندسي و مشاوره در امور زمين‌شناسي و اكتشافات مواد معدني، مطالعات فني و اقتصادي پروژه‌های صنعتي و معدني، طراحي معدن، تكنولوژي و تجهيزات صنايع معدني و فلزات اساسي و نظارت بر اجراي پروژه‌های صنعتي فعاليت خود را آغاز نموده است.
هم اکنون شرکت علاوه بر ارائه خدمات مهندسی در حوزه فعالیت‌های مذکور، ارائه خدمات به روش طرح و ساخت را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون نیز موفق به اجرای چند پروژه به روش طرح و ساخت شده است.